1. Főoldal
  2. /
  3. Pályázatok
  4. /
  5. EFOP-2.2.19-17-2017-00085

EFOP-2.2.19-17-2017-00085

RENDELŐINTÉZETBEN MŰKÖDŐ JÁRÓBETEG SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI KÓRHÁZBAN

  • A támogatás összege: 204.913.585 Ft
  • A támogatás mértéke (%ban): 100%
  • Kedvezményezett: Parádfürdői Állami Kórház
  • A projekt időtartam: 2022.02.01- 2023.08.10
  • A megvalósulás dátuma: 2023.08.10

Befejezéséhez érkezett a „Rendelőintézetben működő járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Parádfürdői Állami Kórházban„ című Európai Uniós projekt, melynek jóvoltából 204.91 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból fejlesztették a rendelőintézet infrastrukturális és műszeres felkészültségét annak érdekében, hogy hatékony, és eredményes járóbeteg ellátást tudjanak biztosítani a térség betegeinek.

A Parádfürdői Állami Kórház az Pétervásárai járásban egyedüli szolgáltató, mely a lakosság részére biztosítani tudja a többszakmás járóbeteg ellátást, így a most zárult projekt pozitív hatása mindennap érezhető lesz a betegellátás folyamatában, mind az ellátotti, mind pedig a munkavállalói oldalon.

A Széchenyi 2020 program keretében, az EFOP-2.2.19-17-2017-00085 azonosító számú projekt révén elnyert 204.913.585 forint támogatást, döntően orvosi és informatikai eszközök beszerzésére fordította az intézmény, de jelentős betegkomfortot növelő infrastrukturális fejlesztés is történt. Ez utóbbi keretében felújították és akadály mentesítették a szakrendelőben található betegmosdókat. Új helyen található a betegirányító munkaállomás és egy helyre koncentrálták az invazív beavatkozások helyszíneit. Korszerű, sebészeti, ortopédia, urológiai kezelő, nőgyógyászati vizsgáló szolgálja a mátrai lakosokat, immár az intézmény földszintjén kialakított, felújított rendelőkben, mindösszesen 292 m2 területet érintve.

A Parádfürdői Állami Kórházban az intézmény szakmai profiljából adódóan is a fizioterápia és a gyógytorna a két legnagyobb kihasználtságú szakrendelés. A projekt keretében kialakított új gyógytorna helyiség az itt rehabilitált betegek egyénre szabott ellátását fogja szolgálni. A fizioterápia eszközeinek cseréje, bővítése jelentősen segíti az ellátás színvonalának megtartását, illetve növelését.

Az intézmény a projektben olyan eszközök beszerzését tudta megvalósítani, melyek lehetővé teszik a minél jobb minőségű ellátást. 19 szakma közül az eszközcsere, eszközbővítés a hozzátartozó minimális infrastrukturális változtatásokkal 14 szakmát érint.

A képalkotó diagnosztika terén a telemedicinális sovfware beszerzése az ellátás minőségét, gyorsaságát eredményezi. A projekt jóvoltából új ultrahang készülékkel bővült a járóbeteg-szakellátás területe, mely a jobb minőségű vizsgálati eredmények elérését teszi lehetővé, és nemcsak az ultrahangdiagnosztika, hanem a szülészet-nőgyógyászati és urológiai szakmában is. Beszerzésre került egy új, teljes test csontsűrűségének mérését szolgáló készülék. Fontos cél volt a fekvőbeteg ellátás tehermentesítése is.

A projekt javítja a hozzáférés esélyét, optimalizálja a járóbeteg szakellátás szerkezetét és kapacitását. Az orvosi eszközök, műszerek beszerzésében elsősorban a belgyógyászat, a gasztroenterológia, a kardiológia, a sebészet, az urológia, a reumatológia, a teljes ultrahang diagnosztika, a röntgendiagnosztika, a szülészet –nőgyógyászat, a fizioterápia-gyógytorna, a fájdalomterápia és a laboratórium érintett. Több szakellátás esetében az elhasználódott bútorzat cseréje is megvalósult. Az informatikai eszközök beszerzése a korszerű adattárolás, és adatkezelés érdekében történt.

A most lezárul projekt révén a lakosság lakóhelyéhez közel olyan ellátásokhoz fér hozzá, melyek fontosak az egészségi állapotuk javításához. Ezen pályázat révén megvalósult fejlesztések hozzájárulnak az intézmény infrastrukturális és műszeres felkészültségének fejlődéséhez, melynek végső célja mindenkor, hogy hatékony, és eredményes betegellátást tudjanak biztosítani ezen régió betegeinek.

Deklarált eredményként fogalmazható meg az egészségügyi dolgozók munkakörülményeinek pozitív változása, a dolgozói elégedettség növekedése. Kimondható, hogy minőségi ugrás következett be a járóbetegek ellátásában a Parádfürdői Állami Kórházban, ez pedig megfelelő alapul szolgál a tudatos, jól átgondolt fejlesztésekhez.

Sajtóközlemény (2023.08.10)
Sajtóközlemény (2022.04.04)

Sajtóközlemény (Horváth László Facebook oldala)
Sajtóközlemény (Kékesonline)
Sajtóközlemény (HEOL.hu)